Πληκτρολογήστε και πατήστε enter

Πιστοποιήσεις

Η Hellas Logistics έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης των διαδικασιών της με βάση διεθνή πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές, για τη σωστή μεταφορά, αποθήκευση, διαχείριση και παράδοση των εμπορευμάτων των πελατών μας, βάσει συμφωνημένων προδιαγραφών.

ISO 9001:2015 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
Certifications
ISO 22001:2018 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
Certifications
Βεβαίωση για την Ορθή Πρακτική Διανομής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση – GDP
tuv austria (1)
Δήλωση Επαλήθευσης Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου